ยินดีต้อนรับ..สู่..เว็บไซต์ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล โรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน
หน้าหลัก กิจกรรมผ้าป่าเพื่อการศึกษา2560 ภาพกิจกรรม ตารางเรียน-ตารางสอน คำสั่งโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ตราและสัญลักษณ์
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน
ข้อมูลครู-บุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
เพลงมาร์ชเขาสวนกวางวิทยานุกูล
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน 2560
การแต่งกายนักเรียน
ปฏิทินวิชาการ 1-2560
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะผู้บริหาร
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา
กลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษา
กลุ่มสาระฯ พลศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
ลูกจ้างชั่วคราว
ลิงค์ที่น่าสนใจ


ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คุณครูคณิต ป้องขันธ์
เริ่มใช้ตารางเรียน-ตารางสอนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป
 

 

ผู้บริหารโรงเรียน
นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงานนักเรียน
โครงการเด่นในโรงเรียน
โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการไทยแลนด์โกกรีน
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
โครงการมหิงสาสายสืบ
โครงการส่งเสริมนิสัยรัการอ่าน
โครงการส่งเสริมสุขภาพ
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ
โครงการขับขี่ปลอดภัย
โครงการห้องเรียนสีขาว
จำนวนผู้เข้าชม
 
 
เว็บไซต์
Update:27 มิถุนายน.2560
โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
เลขที่ 359 ถนนมิตรภาพ ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
โทร.043-449106 , โทรสาร 043-449251

E-mail:khaosuankwangksw@gmail.com