พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารโรงอาหาร(หอประชุมชั่วคราว) โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ เป็นประธานในพิธี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะศิษย์เก่า เข้าร่วมในพิธี พร้อมทั้งมีการมอบทุนเรียนดี มารยาทดี จิตอาสา ให้แก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
Image is not available
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 นางพัชรินทร์ ไชยสมบัติ ผู้บริหารโรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล
Image is not available

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

Image is not available
Arrow
Arrow
Slider

กลยุทธ์ (Strategic)

  1. พัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพและคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

     (Developing our students to achieve their academic potential forwards to world class standards.)

  1. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     (To realize about Thai culture , Thailand and Thai lifestyle with virtues and balanced lives Based on philosophy of sufficiency Economic foundation)

  1. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

     (Students can increase their opportunities to learn with a good quality education.)

  1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครูและมาตรฐานสากล

     (Personnel Development to professional standards.)

  1. พัฒนาบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีให้เอื้อต่อการเรียนรู้

     (Development of school environment and Technology to support the students learning.)

  1. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนรวมของผู้เกี่ยวข้อง

     (School management development by good participation.)

ตารางกิจกรรม

February 2018
S M T W T F S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

ภาพการจัดการเรียนการสอน

สถิติผู้เข้าชม

Today40
Yesterday82
This week203
This month1110
Total9537

2018-02-21

เมนูหลัก